Welkom bij Roeivereniging RowDow

De RV Zeeuws-Vlaanderen is opgericht in 2022 en komt voort uit de in 1987 opgerichte roeivereniging RowDow. Hoewel we niet langer een onderafdeling meer zijn van de Personeelsvereniging blijven de banden tussen de RVZV en de Personeelsvereniging sterk. Leden die aangesloten zijn bij de Personeelsvereniging van Dow Benelux B.V. krijgen een korting op de contributie.

Voor meer informatie: Bekijk de website

Rowing club RowDow started in 1987 as a subdivision of PV-Dow. In 2022 the rowing club became a more independent club: Roei Vereniging Zeeuws-Vlaanderen (RVZV), the ties with PV-Dow remain strong. Members of PV-Dow have a discount on the membership fee. See website RVZV for more information: Home – Roeivereniging Zeeuws-Vlaanderen (rvzeeuws-vlaanderen.nl)