Opleidingstraject

De roeiopleiding bestaat uit een basisopleiding en een vervolgopleiding. Beide worden afgesloten met een roei-examen.

Basisopleiding
Elk nieuw lid zonder roei-ervaring krijgt gedurende een aantal maanden een opleiding onder begeleiding van een coach waarbij de accenten liggen op roeitechniek, het uitvoeren van commando’s als roeier, het sturen en het inzicht hierin, en tenslotte het geven van commando’s als stuurman. Normaliter vindt de opleiding plaats vanaf de maanden april /mei tot aan het roei- en stuurexamen dat gewoonlijk in de maand oktober wordt gehouden. Tijdens het examen wordt bekeken of de roeier in staat is om veilig en zonder schade van het vlot weg te roeien en opnieuw aan te leggen, en of de roeier technisch correct roeit. Het succesvol afleggen van dit examen geeft de roeier het recht om zelfstandig met een equipe te roeien zonder coach.

Vervolgopleiding.
Na het eerste examen vindt de vervolgopleiding plaats met de volgende doelstellingen:

Opleiden voor het C-skiff examen (KIWI)
Opleiden voor het gladde skiff examen
Leren roeien in de gladde boten (Janus, Otheense Kreek)
Voorbereiding op toertochten en wedstrijden.

Om het doel van gladde skiff examen of de vaardigheidstest te halen is het regelmatig roeien noodzakelijk (dus 1 maal per week of in ieder geval 3 maal per maand).

Er is geen examen voor de gladde boot, maar dit jaar zal er wel een vaardigheidstest worden gehouden in de gladde boot. Deze vaardigheidstest is bedoeld om te laten zien, dat je voldoende beheersing hebt over de boot en er vlot in kan roeien. Het is nog niet duidelijk wat de beste manier is om een vaardigheidstest te doen, maar de gedachte is, dat je vanaf het vlot tot onder de Kraagbrug roeit, keert en weer terug roeit naar het vlot. Dit alles dient dan binnen een bepaalde tijd te gebeuren. Het is geen wedstrijd, dus de tijd is zodanig, dat je deze haalt wanneer je met  een stevige haal roeit en de boot goed beheerst. Uiteraard moet je ook in staat zijn zijn om netjes onder de Kraagbrug door te sturen. De vaardigheidstest wordt gedaan in de Janus of de Otheense Kreek en als je de afstand binnen de tijd roeit krijg je een vermelding op de website.

De voorbereiding op toertochten of wedstrijden bestaat eruit, dat je goed kan sturen en weet hoe je een boot moet laden voor transport.

Roei-examens
Een viertal roei-examens zijn te onderscheiden:

het roei-examen. Dit is in feite het basisexamen dat wordt afgenomen na de basisopleiding en uit twee delen bestaat. Het theoretische gedeelte bestaat hieruit dat de roeier de onderdelen van de boot kan benoemen, en dat men de roeicommando’s kan verklaren.  Tijdens het praktische gedeelte dient de roeier te laten zien dat hij in staat is de boot op de juiste wijze in / uit de loods te brengen, correct de riemen kan inleggen, en dat men de roeibeweging onder de knie heeft. Voor gedetailleerde informatie hier klikken.

het stuurexamen. Dit examen wordt het liefst tegelijk met het roei-examen afgenomen. Vereisten zijn o.a. het kunnen geven van de juiste commando’s tijdens het roeien, en correct te kunnen manoeuvreren. Klik hier voor gedetailleerde informatie.

het skiffexamen. Dit wordt afgelegd in de C1-skiff. Er wordt gelet op de behandeling van het materiaal, het roeien met behoud van balans, en het min of meer watervrij roeien. Klik hier voor gedetailleerde informatie.

het ‘gladde’ skiffexamen.  Het roei-examen voor glad materiaal. Gelijkwaardig het eerste skiffexamen, behalve dan dat men in een gladde skiff het examen aflegt. Voor gedetailleerde informatie hier klikken.