richtlijnen materiaal gebruik

Richtlijnen met betrekking tot gebruik van de boten & riemen

Hieronder enkele regels waar we een houvast aan hebben in verband met het gebruik van het botenmateriaal.
We maken onderscheid tussen cluburen (of clubdagen) en overige tijden, op cluburen gelden volgende richlijnen:

1. Officiele tijden cluburen:
– woensdag 17:30 uur
– donderdag 17:30 uur (coachdag)
– zaterdag 9:30 uur
– zondag 11:00 uur

Roeien in de avond uren op woensdag en donderdag alleen tijdens de zomertijd.

2. Botenverdeling
Op deze dagen komen roeiers bij elkaar. In onderling overleg tussen de aanwezigen worden de boten verdeeld.

3. Solidariteit staat voorop
Er wordt bekeken welke verdeling van boten het best uitkomt. Hierbij wordt gekeken naar wensen van roeiers, mate van gevorderd zijn, beginners etc. Aanwezige coaches kunnen aangeven welke “beginners” of licht gevorderden best ingedeeld kunnen worden om met gevorderden in een boot te roeien teneinde vorderingen in geoefendheid te maken.

4. Voorkeursbepalingen
Indien combinaties van roeiers “in training zijn” voor een wedstrijd kan hier bij de botenverdeling rekening mee worden gehouden. Coaches kunnen op bepaalde boottypes aanspraak maken in het licht van coaching van leerling roeiers.

5. Riemen
Het botenbestand bestaat uit boten met daarbij behorende riemen. De riemen zijn voorzien van tekens waaruit opgemaakt kan worden tot welke boot ze behoren. Boten en riemen zijn optimaal op elkaar afgestemd. Er kan op cluburen, in overleg, van andere riemen gebruik gemaakt worden.

N.B. riemen van Spuikreek hebben unieke afstelling!